ZSELICI VADVIRÁG ÓVODA FEJLESZTÉSE SIMONFÁN

Óvoda pályázat

Pályázó neve:                                  SIMONFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:                      A Zselici Vadvirág Óvoda fejlesztése Simonfán

Pályázati kiírás megnevezése:          TOP-1.4.1-15-SO1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (település):                                Simonfa

Projekt összköltség:                                            44 000 000 .- HUF

Ebből vissza nem térítendő támogatás:                 44 000 000 .- HUF

Támogatás aránya:                                              100 %

Támogatási döntés dátuma:                                 2017.09.07

Megvalósítás tervezett kezdete:                            2017.10.01

Megvalósítás tervezett vége:                                 2019.01.31 

 

Kaposvártól délre elterülő Zselici térségben található az a 4 település: Simonfa, Bőszénfa, Zselickislak és Zselicszentpál, melyek érintettek a jelen támogatási kérelemben szereplő fejlesztéssel. A 4 település önkormányzata által alkotott Intézményfenntartó Társulás működteti és tartja fenn az óvodát, a településeken élő kisgyermekek óvodai nevelésének biztosítása céljából.

A projekt célja: A projekt elsődleges célja a Zselici Vadvirág Óvoda Simonfa óvodai ellátást biztosító intézmény számára a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő tornaszoba építése, felszerelése. A projekt keretében a tornaszoba a meglévő épület bővítésével kerül kialakításra. A projekt célja továbbá az óvodai ellátás minőségének javítása a meglévő épület belső felújításával. A projekt keretében a tornaszoba a meglévő épület bővítésével kerül kialakításra