Tájékoztató 7.

A pályázó neve: Simonfa Községi Önkormányzat

Projekt megnevezése: A Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.2.1-16-SO1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Projekt tervezett összköltsége: 35.000.000 Ft

Tervezett vissza nem térítendő támogatás: 35.000.000 Ft

Támogatási döntés dátuma:2020.05.08.

Megvalósítás tervezett kezdete: 2021.03.15.

Megvalósítás tervezett befejezése: 2022.05.31

 

A kiválasztott fejlesztési javaslat részletes bemutatása

Építmények, berendezések elrendezése

Az korszerűsítéssel érintett építmény kialakult alaprajzi elrendezésű. A felújítás során fő alaprajzi rendszere nem változik. A felújítások nem építési, és hatósági engedély kötelesek. Az épület külső hőszigetelésnek elvégzése nyílászáróinak cseréje fűtés rendszer korszerűsítése új építmény építését nem igényli. A tervezett napelemes rendszer a legideálisabb – déli - tetősíkon lesz elhelyezve.

Kapcsolódások a közművekhez

A projekt megvalósításához új közmű csatlakozás nem szükséges.

A fűtés korszerűsítés a meglévő gáz közmű felhasználásával nem érinti.

A megvalósuló napelemes rendszer a meglévő elektromos közmű csatlakozás felhasználásával valósul meg.

Az épület akadálymentesítése korábban elkészült.

 

A műszaki tartalom, technológia leírása: a jellemző műszaki paraméterek megadásával

-          Falak külső hőszigetelése 10 cm-es (lamda min.0,04 W/mK) EPS homlokzati főfal 38 szigetelt, ráépített szigeteléssel, homlokzati főfal 51 esetében 14 cm  EPS szigeteléssel

-          Padlásfödém hőszigetelése 20 cm-es (lamda min.0,037 W/mK) szálas hőszigetelés. , meglévő szigetelt födém további szigetelése 10 cm vastag szálas szigetelő lemezzel;

-          Üvegezett – bejárati - ajtók cseréje fából (min. UW ≤1,45 W/m2K)

-          lábazat szigetelése 8 cm vastagságban (leendő kiviteli terv alapján) XPS hőszigetelő anyagból dűbelezve  - toldalék részen.

 

Fő berendezések és jellemzőik

-          FŰTÉS: 21 kW-os elektromos kazán lesz beépítve

-          HASZNÁLATI MELEG VÍZ: előállítása elektromos energiával működő bojlerral lesz megoldva. A bojlert nappali árammal kell üzemeltetni. A napelem hálózatra tápláló módozattal kiépítésre kerül.

-          MEGUJÚLÓ ENERGIA: A tetőfelületen elhelyezett napelemmel előállított villamos energiatermelés lesz. A termelt energia oda-vissza számlázó órán keresztül a villamos hálózatra lesz táplálva. A háztartási naperőmű teljesítménye a világítási és a használati meleg víz által lefedett villamos energia igényre van méretezve. 23 kWp-os napelemes rendszer.

 Névtelen.jpg