Tájékoztató 6

 

 

 

A pályázó neve: Simonfa Községi Önkormányzat

Projekt megnevezése: Simonfa Község belterületi vízrendezése

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-15-SO1   Település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések

Projekt helyszíne: Simonfa

Projekt tervezett összköltsége: 140.000.000 Ft

Tervezett vissza nem téritendőtámogás: 140.000.000 Ft

Támogatási döntés dátuma: 2020.05.08.

Megvalósítás tervezett kezdete: 2020.07.20.

Megvalósítás tervezett befejezése: 2022.09.30

 

A vízelvezetőárkok állapota a lerakódások miatt keresztszelvény csökkenés miatt leromlott. A szükséges elvezetendő vízmennyiség zavartalan elvezetésére alkalmatlan. Első feladat az árkok teljes tisztítása, burkolat alatti profilozása, majd esetenként szilárd burkolattal való ellátása.

Iszapcsapda kerül kiépítésre a tározó tóba kötő gerinc esetében. A sporttelep telekhatára mellett húzódó burkolatlan csatorna térképen jelölt szakaszára Beton áteresz kerül kiépítésre, földfeltöltéssel felette 4, 00 m hosszban és vasbeton szilárd burkolatú pályalemezzel 25 cm vastagságban

A (35) közút belterületi határán iszaprácsos áteresz hivatott a lezúduló vizet a kétoldali árokba vezetni. Az iszaprácsos elemeket évente – maximum évente – karban kell tartani, azokat tisztítani kell, továbbá az iszapcsapdát és környezetét is szükség szerint

Az óvoda környezetében 60 fm hosszon az árkot betoncsőben kell elhelyezni, felette tömörített feltöltést szilárd burkolatot kell kialakítani.

Az Ady Endre utcában lévő forrás vízelvezetése is a feladat részét képezi.

Építendő víziművek:

 

            Árok tisztítás és profilírozás:

- hrsz 47 – 63 között 313 fm hosszon

- hrsz 100 – 108 között 263 fm hosszon

- hrsz 150 – 166 között 360 fm hosszon

- hrsz 158 – 151 között 320 fm hosszon

Összesen: 1256 fmhoszon

          Árok felújítása fenékszélesség 40 cm. 40x40x10 cmes mederlapokkal burkolt árok egy lap magasságban beton fejgerendával, tömörített homokágyon.

- hrsz 17 – 34 között 260 fm hosszon

- Dózsa György utca 171 – 183 hrsz és a másik oldalon 074/4 – 191/1 hrsz között 690 fm hosszon

- hrsz 216 – 15/2 között 100 fm hosszon

Összesen: 1050 fm hosszon

          Árok felújítása fenékszélesség 40 cm. 40x40x10 cmes mederlapokkal burkolt árok két lap magasságban beton fejgerendával, tömörített homokágyon

-Ady Endre u. hrsz 66 – 70 között és a másik oldalon a hrsz 102 – 108 között 350 fm hosszon

- hrsz 206 mentén 90 fm hosszon

- hrsz 213 – 188 mentén 200 fm hosszon

- hrsz 168/1 mentén 80 fm hosszon

- Kossuth utca Közösségi ház oldalon a hrsz 113 mentén 160 fm hosszon

Összesen: 880 fm hosszon

            Kiegészítő munkák

- Sporttelep telekhatárán áteresz kiépítése 4.00 m szélességben beton cső feltöltéssel 25 cm vtg hídpálya lemezzel

- Iszapcsapda kiépítése a tározó tóba kötő gerinc esetében

- Az óvoda környezetében fedett csatorna szakasz kialakítása 60 fm hosszon

- Ady Endre utcai forrás vízelvezetésének megoldása

 

 

 

Screenshot_20210211_110928_com.google.android.apps.docs.jpg