Tájékoztató 3.

 80.jpg

Pályázó neve: SIMONFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

Projekt megnevezése: A Zselici Vadvirág Óvoda fejlesztése Simonfán

 

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.4.1-15-SO1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatá-

sok fejlesztésével

 

Projekt helyszíne (település): Simonfa

 

Projekt tényleges összköltség: 47.805.820 .- HUF

 

Tényleges vissza nem térítendő támogatás: 43.995.000 .- HUF

 

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.09.07

Megvalósítás tényleges kezdete: 2017.09.26

Megvalósítás tényleges befejezése: 2019.08.31

 

Kaposvártól délre elterülő Zselici térségben található az a 4 település: Simonfa, Bőszénfa, Zselickislak és Zselicszentpál, melyek érintettek a jelen támogatási kérelemben szereplő fejlesztéssel. A 4 település önkormányzata által alkotott Intézményfenntartó Társulás működteti és tartja fenn az óvodát, a településeken élő kisgyermekek óvodai nevelésének biztosítása céljából.

 

A projekt célja: A projekt elsődleges célja a Zselici Vadvirág Óvoda Simonfa óvodai ellátást biztosító intézmény számára a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő tornaszoba építése, felszerelése volt. A projekt keretében a tornaszoba a meglévő épület bővítésével került kialakításra. A projekt célja volt továbbá az óvodai ellátás minőségének javítása a meglévő épület belső felújításával. A projekt keretében a tornaszoba a meglévő épület bővítésével kerül kialakításra, mintegy 60 m2-en

A jelenlegi felújítás a meglévő épületen belül a gépészeti felújításokat és a helyiségek akadálymentes megközelítését is jelentette. Felújításra került a vizesblokk, kialakításra került egy akadálymentes parkoló is.

Mindezen fejlesztések hatására a 2019-2020-as nevelési évben egy korszerűen felszerelt, otthonos az igényeknek megfelelőbb intézmény várta az óvodásokat.