Tájékoztató közzététele

 

Tájékoztató közzététele a TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007. számú projektről - Simonfa projekt tag

- a kedvezményezett neve: CSOMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

- a projekt címe: A Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

- a szerződött támogatás összege: 57 606 779 Ft

- a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

- a projekt tartalmának bemutatása:  A projekt egy rendkívül széles összefogásra épülő, társadalmilag támogatott projekt, amely keretében 23 egymással érintkező önkormányzat alkot konzorciumot. A projekt célja rendezvényeken keresztül végzett közösségfejlesztés, amely a térség identitását helyezi fókuszba. A projekt keretében a rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés mellett képzéseken vesznek részt a településekről jogosultságot szerző személyek, valamint tanulmányúton vesznek részt a résztvevők delegáltjai. A projekt közvetlen célja egy nagy, pozitív visszhangot kiváltó, a résztvevő települések teljes lakosságát elérő, a helyi identitást kihangsúlyozó projekt lebonyolítása, míg a közvetett cél képzett szakemberekkel a fenntartási időszakot követően is a közösségfejlesztés fenntartása.

- a projekt fizikai befejezésének dátuma: 2023.02.19.

- projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007

 

 

 

 

Tájékoztató a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00445számú projektről

-          kedvezményezett neve: SIMONFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

-          PROJEKT CÍME: Simonfa Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

-          támogatás összege: 6.999.954.- Ft

-          támogatási intenzitás: 100%

 

Pályázó Simonfa Községi Önkormányzat, amely a 9 települést tömörítő Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése. Az ASP rendszerhez való csatlakozással az ügyintézés gyorsabb és hatékonyabb lesz azáltal, hogy a különböző településeken dolgozó kollégák azonosításuk után a jogosult szakrendszerekben folyamatosan tudnak dolgozni. Az ASP csatlakozáshoz szükséges 7 db számítógépet (4 db PC és 3 db notebook) kell beszereznünk. Szükséges az azonosításhoz 14 db kártyaolvasó berendezés és a Kirendeltségre az iratmennyiség nyomtatásához képest méretgazdaságosan és költséghatékonyan üzemeltethető multifunkcionális nyomtató hálózatba kötve. Az eszközök beszerzését a piacról beszerzett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlat elfogadásával tervezzük megvalósítani. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakításánál külső szakértő munkáját kívánjuk igénybe venni, az IT szabályzat és az iratkezelési szabályzat új rendszerre szabásával, azok elfogadása után a használatukkal.

A tevékenységek ilyen módon történő ellátása esetén a 9 települést ellátó közös önkormányzati hivatal megfelelő infrastruktúrával és szakértelemmel fog rendelkezni a csatlakozott szakrendszerek üzemeltetéséhez, megvalósul a teljeskörű csatlakozás az Önkormányzati ASP rendszerhez, az ügyfelek részére infokommunikációs akadálymentesített környezetben lesz lehetőségük ügyeik intézésére.

Az ASP szakrendszereiből csak az önkormányzati települési portál rendszerhez nem tervezzük a csatlakozást, a többi szakrendszer tekintetében igen. A csatlakozáshoz pályázati támogatást igénylünk, amelynek megelőlegezése esetén -figyelembe véve a rendelkezésünkre álló eszközöket is - biztosítható a sikeres csatlakozás és a tartamos, szakszerű munkavégzés.

A pályázat megvalósítása során közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések történnek, így közbeszerzési eljárást lefolytatnunk nem kell.

IMG_20201021_143540.jpg