Közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv nem alapított közalapítványt.